Jovis die 28 mensis Septembris 2023

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

VINCENCIUS NGUYEN GIACIEMENSIS NAEVIUS

Scriptorium Vincentii


Giới thiệu ngôn ngữ Navajo (diné bizaad)

29 Jun 2023, 04h44
Nếu bạn hứng thú với 2 cuộc thế chiến, có thể bạn đã từng nghe đến việc quân đội Mỹ sử dụng ngôn ngữ của thổ dân bản địa làm mật mã. Thế chiến thứ nhất họ dùng tiếng Choctaw và thế chiến thứ hai dùng Navajo (hoặc Navaho). Trong ngôn ngữ Navajo, nó được... Continue Reading →

Từ vựng bóng đá tiếng Latin

18 May 2023, 19h40
Một số từ vựng bóng đá tiếng Latin:

Los verdaderos artistas y escritores son humanos

01 Apr 2023, 06h22
Hace unos años, entré en una discusión interesante en un foro sobre qué campos la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar a los humanos. Estuvimos de acuerdo en que los humanos perderían muchos trabajos en el futuro porque los robots podrían hacerlos. Al mismo tiempo, se crearían muchos tipos nuevos de puestos de trabajo para adaptarse... Continue Reading →

Kết nối và mở rộng

26 Mar 2023, 04h21
Một cuộc Phục hưng mới đang diễn ra nhờ mạng internet! Có lẽ theo định nghĩa thì tiếng Latin là tử ngữ, nhưng ngôn ngữ này vẫn đang sống qua chúng ta! Nó đang được phục sinh và sử dụng như một sinh ngữ. Hiện nay, có đến hàng trăm kênh Youtube, podcast, blog về... Continue Reading →

Tuyển tập 2022 của tôi bằng hình

01 Jan 2023, 07h13
Sodales, chúc mừng năm mới! Annum novum faustum vobis exopto. Chúc các bạn hoàn thành được mọi mục tiêu cá nhân. 2022 có lẽ là năm tôi năng động nhất từ nhỏ đến giờ. Quả thật, mens sana in corpore sano! Tôi trải qua rất nhiều khó khăn vào khoảng cuối năm, nhưng sức khoẻ... Continue Reading →


____________________________________