Jovis die 28 mensis Septembris 2023

ACROAMATA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

LEGIO XIII

Legio XIII #92 Plūs dē recreātiōne historicā ⚔️

Andrēās Lūcium alloquitur dē recreātiōne historicā, quae "historical reenactment" Anglicē vocātur, quā hominēs animī causā legionāriōrum locum sūmentēs gladium scūtumque tenentēs proelia antīqua simulant. Modī mūsicī ā @faryafaraji ➡️ introitūs: "Evocatī Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ************* Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius! https://youtu.be/OPcy7u1eEmg Fēriae Hiemālēs (Magister Craft): https://youtu.be/K2UETeFEsoQ Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius nunc variās seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Ācta Diurna Classica Jūlia: https://youtu.be/gx51LLs9W4k Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling): https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/magistercraft/ https://www.patreon.com/lukeranieri/

738 views • Feb 9, 2023


Legio XIII #91 Dē recreātiōne historicā ⚔️

Andrēās Lūcium alloquitur dē recreātiōne historicā, quae "historical reenactment" Anglicē vocātur, quā hominēs animī causā legionāriōrum locum sūmentēs gladium scūtumque tenentēs proelia antīqua simulant. Modī mūsicī ā @faryafaraji ➡️ introitūs: "Evocatī Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ************* Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius! https://youtu.be/OPcy7u1eEmg Fēriae Hiemālēs (Magister Craft): https://youtu.be/K2UETeFEsoQ Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius nunc variās seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Ācta Diurna Classica Jūlia: https://youtu.be/gx51LLs9W4k Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling): https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/magistercraft/ https://www.patreon.com/lukeranieri/

1013 views • Feb 2, 2023


Legio XIII #90 Anniversārium Quīntum!

Diē 10° mēnsis Jānuāriī C. Jūlius Caesar trāns Rubicōnem cum Legiōne XIII trānsiit, eādemque diē hoc acroāma nātum est, necnōn pater Lūciī Rōbērtus. Brevem salūtem dīcimus! Modī mūsicī ā @faryafaraji ➡️ introitūs: "Evocatī Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ************* Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius! https://youtu.be/OPcy7u1eEmg Fēriae Hiemālēs (Magister Craft): https://youtu.be/K2UETeFEsoQ Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius nunc variās seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Ācta Diurna Classica Jūlia: https://youtu.be/gx51LLs9W4k Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling): https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/magistercraft/ https://www.patreon.com/lukeranieri/

1705 views • Jan 10, 2023


Legio XIII #89: Nātālis, Hānuccha, Sāturnālia - dē fēriīs hībernīs

Legiō XIII: epīsodium Nātālicium! In hōc epīsodiō Lūcius et Andrēās amīcōs nostrōs Stephanum, Marīnam, Raphāēlem recipiunt et dē celebrātiōnibus Nātāliciīs, Hānucchālibus, antīquōrumque Rōmānōrum loquāmur. Modī mūsicī, "Quid est?" vocābula ā @RVMAK Stephanō Victōre scripta: https://youtu.be/OPcy7u1eEmg

3261 views • Dec 15, 2022


Legio XIII #88 Estne lingua Latīna docenda in scholīs XXI saeculī? Quid dē linguā Graecā?

Andrēās et Lūcius difficile argūmentum tractant! Oportetne tempus cōnsūmere docendō alumnōs sermōnem Latīnam Graecamve, cum artibus scientificīs careant? **** Legio XIII LIVE : *praesentī trānsmissiōne* ! Euax! Latin Interjections teaching video: https://www.youtube.com/watch?v=uQslnVOOPy8 Latin Interjections by category in this public Google Doc: https://bit.ly/ranierilatininterjections Sequiminī nōs apud Youtube: @Divus Magister Craft Jessie "Iūlus" *Magister* Craft! 🏛 @ScorpioMartianus Luke "Lūcius" *Scorpiō* Ranieri! 🦂 "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/MR4A_6diHG8 Lingua Latina Comprehensibilis: https://www.youtube.com/playlist?list=PLU1WuLg45SiyrXahjvFahDuA060P487pV Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com "Nocte Amīcā Amantibus" ("Can You Feel The Love Tonight?" The Lion King): https://www.youtube.com/watch?v=5LW0Nw7asoE "Et Nīl Est" ("You're Welcome" Moana): https://www.youtube.com/watch?v=l37cqX2jBhE "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius! https://youtu.be/OPcy7u1eEmg Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius variās seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling): https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/magistercraft/ https://www.patreon.com/lukeranieri/

3776 views • Dec 8, 2022


____________________________________