Lunae die 20 mensis Maii 2024

ACROAMATA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

LEGIO XIII

Legio XIII #96 Οἱ φίλοι σκίουροι

📄 🎧 A PDF of the transcript of this episode plus downloadable audio file are available https://www.patreon.com/posts/legio-xiii-96-oi-97518648 ⬅ Trānscrīpta hujus epīsodiī verba fōrmā PDF reddita necnōn documentum acūsticum dēprōmere licet apud Patreon. ⬆ Τούτου τοῦ ἐπεισοδίου ἀντίγραφον ἐν PDF ἔξεστι καταφορεῖσθαι μετὰ τοῦ ἀκουστικοῦ ἀρχείου πρὸς τῷ Patreon. ⬆⬆ Modī mūsicī compositī et cantī sunt ā Farya Faraji quī ut hīc adhibērentur nōbīs permīsit: ➡️ introitūs: "Evocati Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ******🦁****** Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com Lucian Pronunciation of Ancient Greek and its Variants: https://youtu.be/dQBpwKWnZAo Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com Hīc tunicae "LEG·XIII" īnscrīptae vēneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus Hīs coeptīs favēre licet apud Patreon: https://www.patreon.com/lukeranieri/

1895 views • Jan 30, 2024


Legio XIII #95 Dē Rubicōne ā Caesare Trānseundō & Anniversārium Sextum Acroāmatis

In hōc epīsodiō, sextum hujus acroāmatis anniversārium celebrāns, Lūcius dē significātiōne hujus diēī historiae dēque Legiōne XIII GEMINA loquitur, quā dē causā hōc nōmen adhibitum sit huic acroāmatī, et patrem suum invocat, (decimō Jānuāriī nātus 94 annōs) quī tantō afflātū animī dōnātus sit ut tabulās pingat cum elementīs architectūrae antīquae Rōmānae, quās hīc apud pinacothēcam ejus rētiālem vidēre licet: https://www.RobertRanieri.com Venīte ad Living Latin (and Greek) in New York City 2024! Hōc nexū rētiālī ūtiminī ut $50 dē pretiō solitō teneātis ($180 - $50 = $130) ante 1 Februāriī: https://www.paideiainstitute.org/llinyc_registration_payment_speakers Nōs vidēbimus illīc! 📄 🎧 A PDF of the transcript of this episode plus downloadable audio file are available on Patreon: https://www.patreon.com/posts/legio-xiii-95-de-96268797 ⬅ Trānscrīpta hujus epīsodiī verba fōrmā PDF reddita necnōn documentum acūsticum dēprōmere licet apud Patreon. ⬆ Τούτου τοῦ ἐπεισοδίου ἀντίγραφον ἐν PDF ἔξεστι καταφορεῖσθαι μετὰ τοῦ ἀκουστικοῦ ἀρχείου πρὸς τῷ Patreon. ⬆⬆ Modī mūsicī compositī et cantī sunt ā Farya Faraji quī ut hīc adhibērentur nōbīs permīsit: ➡️ introitūs: "Evocati Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ******🦁****** Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com Lucian Pronunciation of Ancient Greek and its Variants: https://youtu.be/dQBpwKWnZAo Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com Hīc tunicae "LEG·XIII" īnscrīptae vēneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus Hīs coeptīs favēre licet apud Patreon: https://www.patreon.com/lukeranieri/

1461 views • Jan 11, 2024


Legio XIII #94 Ἡ τοῦ ζῆν ἀξίᾱ

In hōc epīsodiō Lūcius philosophātur dē dignitāte vītae: τίς ἐστιν ἡ τοῦ ζῆν ἀξίᾱ; In hōc dialogō adhibētur Prōnūntiātiōne Lūciānā Rōmaicā, dē quā hīc discere licet: https://youtu.be/dQBpwKWnZAo 📄 🎧 A PDF of the transcript of this episode plus downloadable audio file are available on Patreon: https://www.patreon.com/posts/legio-xiii-94-e-95852661 ⬅ Trānscrīpta hujus epīsodiī verba fōrmā PDF reddita necnōn documentum acūsticum dēprōmere licet apud Patreon. ⬆ Τούτου τοῦ ἐπεισοδίου ἀντίγραφον ἐν PDF ἔξεστι καταφορεῖσθαι μετὰ τοῦ ἀκουστικοῦ ἀρχείου πρὸς τῷ Patreon. ⬆⬆ Modī mūsicī compositī et cantī sunt ā Farya Faraji quī ut hīc adhibērentur nōbīs permīsit: ➡️ introitūs: "Evocati Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ************* Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com Lucian Pronunciation of Ancient Greek and its Variants: https://youtu.be/dQBpwKWnZAo Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius nunc sex seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/lukeranieri/

1313 views • Jan 4, 2024


Legio XIII #93 Dē Prōnūntiātiōnis Lūciānae Conventiōnibus: Quōmodo Cicero prōnūntiāret verba Graeca?

Quōmodo Cicero prōnūntiāret verba Graeca? In hōc epīsodiō Lūcius explicat quā dē causā systēma Prōnūntiātiōnis Lūciānae — ab auctōre Lūciānō Samosatēnō nōminātae — īnstituit ut conventiōnem ad sermōnem Graecum recitandum. Audī epistulam Cicerōnis ad Atticum quā multīs verbīs Graecīs ūtitur, omnibus sīcut Cicerō ipse vērī similiter ea dīceret. Pellicula apud polýMATHY dē Conventiōnibus Prōnūntiātiōnis Lūciānae: https://youtu.be/dQBpwKWnZAo 📄 🎧 Trānscrīpta verba in fōrmā PDF necnōn documentum acūsticum dēprōmere licet apud Patreon: https://www.patreon.com/posts/leg-xiii-93-pdf-94495464 ⬅️ Modī mūsicī ā @faryafaraji ➡️ introitūs: "Evocatī Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ************* Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius! https://youtu.be/OPcy7u1eEmg Fēriae Hiemālēs (Magister Craft): https://youtu.be/K2UETeFEsoQ Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius nunc variās seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Ācta Diurna Classica Jūlia: https://youtu.be/gx51LLs9W4k Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling): https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/magistercraft/ https://www.patreon.com/lukeranieri/

1639 views • Dec 11, 2023


Legio XIII #92 Plūs dē recreātiōne historicā ⚔️

Andrēās Lūcium alloquitur dē recreātiōne historicā, quae "historical reenactment" Anglicē vocātur, quā hominēs animī causā legionāriōrum locum sūmentēs gladium scūtumque tenentēs proelia antīqua simulant. Modī mūsicī ā @faryafaraji ➡️ introitūs: "Evocatī Pledge" https://youtu.be/munrj4ZbAns ➡️ exitūs: "Hymn of the Legion" https://youtu.be/F96iKepxKwQ ************* Luke Ranieri Audiobooks in Latin https://luke-ranieri.myshopify.com "Quid Est?" ("What's This?" Nightmare Before Christmas) cantus Nātālīcius! https://youtu.be/OPcy7u1eEmg Fēriae Hiemālēs (Magister Craft): https://youtu.be/K2UETeFEsoQ Linguae Graecae Antīquae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierigreekpronunciation Linguae Latīnae prōnūntiātūs tabula: https://bit.ly/ranierilatinpronunciation Auctōrum Latīnōrum Graecōrumque tabula: https://bit.ly/ranierilatingreekauthors Lūcius nunc variās seriēs acroāmatum praebet apud suum pāginam Patreon, quōrum multa exemplāria grātīs licet audīre: https://www.patreon.com/lukeranieri/ Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī: https://www.patreon.com/posts/27883742 Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī: https://www.patreon.com/posts/27884103 Latīnae-Graecae locūtiōnēs: https://youtu.be/kaQt4Ormzbs Ācta Diurna Classica Jūlia: https://youtu.be/gx51LLs9W4k Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM": https://www.magistercraft.com/publications "Odyssēa Magstrī Craft" : https://youtu.be/yQxlyu8BEmI "Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling): https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw _____ http://youtube.com/DivusMagisterCraft http://www.magistercraft.com http://youtube.com/ScorpioMartianus http://www.scorpiomartianus.com http://legioxiii.podomatic.com hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt / T-shirts and other merchandise for sale: https://teespring.com/stores/scorpiomartianus https://www.patreon.com/magistercraft/ https://www.patreon.com/lukeranieri/

1022 views • Feb 9, 2023


____________________________________